piątek, 2 stycznia 2015

Groty

Labradoryt, srebro 930, 999 :)

Listeczki

Labradoryt, 930,999 i mocna oksyda :)